Projekt

Projekt „Bioróżnorodność miasta przyjaznego życiu. Wymieranie i przetrwanie gatunków jako kulturowe dziedzictwo” realizowany w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu pt. Extinction as cultural heritage? Exhibiting human-nature entanglements with extinct and threatened species, realizowanego we współpracy z instytucjami norweskimi i brytyjskimi.
Kryzys klimatyczny i postępująca dewastacja środowisk naturalnych wiążą się z obserwowanym obecnie wymieraniem gatunków. Skomplikowane relacje między zagrożonymi i nowymi gatunkami (przybyszami, mutantami) – a w szczególności wyłaniające się właśnie w przestrzeni miejskiej międzygatunkowe wspólnoty – mogą być traktowane jako naturokulturowe dziedzictwo. Projekt koncentruje się na rozpoznaniu tych relacji zarówno wobec obecnych zagrożeń dla środowiska, jak i wobec przyszłych wyzwań wiązanych z rozwojem miast wysokich technologii. Nie ignorując dewastacji pozaludzkich habitatów w granicach miasta, a także mając na uwadze wymieranie gatunków, projekt kładzie nacisk na dostrzeżenie takich procesów jak specjacja i adaptacja. Przyjmując, że żyjące-rozrastające się miasto jest nieustannie samo-modyfikującym się wielogatunkowym ekosystemem, zamiast skupienia wyłącznie na utrwalaniu i ochronie wcześniejszych ekosystemów, projekt promuje zainteresowanie miejską bioróżnorodnością.

Projekt ma charakter transdyscyplinarny ze szczególnym uwzględnieniem sztuki jako formy tworzenia wiedzy. W ramach projektu, wybrane przypadki wielogatunkowych siedlisk w obrębie miasta Poznania, zostaną przebadane metodami praktyk artystycznych, debat publicznych oraz naukowych konsultacji. Mają one na celu zdiagnozowanie relacji ludzkich mieszkańców miasta z pozaludzkimi mieszkańcami, w kontekście wyłaniania się nowych ekologicznych sieci będących konsekwencją wymierania dotychczasowych i przybywaniem nowych, pozaludzkich mieszkańców (zwierzęta, rośliny, grzyby, bakterie). Zaproszeni do realizacji projektu badacze i artyści proponują własne, kreatywne metody studiów nad przypadkami miejskich wielogatunkowych wspólnot. Projekt obejmuje działania warsztatowe, publiczne debaty i wykłady, wystawę prac artystycznych oraz publikację książkową. Realizację projektu zaplanowano na okres od 26.03.2019 do 31.12.2021.

Bóbr budowniczy i kwestia międzygatunkowej wspólnoty mieszkaniowej

19.06.2021 (sob.)
10:00
Kuratorzy:
Prowadzenie: Agata Kowalewska i Roman Głodowski

Spacer przyrodniczy po stadionie imienia Edmunda Szyca

23.05.2021 (niedz.)
11:00
Kuratorzy:
Prowadzenie: Tomasz Knioła i Magdalena Garczarczyk

Biedronka azjatycka: ucieleśnianie pokrewieństwa

22.10.2019 (wt.)
17:00
Kuratorzy:
Prowadzenie: Bartosz Mroczkowski, Gabriela Karolczak

Grzybobranie: na tropie borowika wysmukłego

05.11.2019 (wt.)
11:00
Kuratorzy:
Prowadzenie: Andrzej Marzec i Sara Grolewska

#bioroznorodnosc
#biodiversity