Ludzie i instytucje

Monika Bakke

filozofka i kuratorka, kierowniczka polskiego projektu Bioróżnorodność miasta przyjaznego życiu realizowanego w ramach międzynarodowego konsorcjum EXTINCT. Zajmuje się sztuką i estetyką w perspektywie posthumanistycznej, transgatunkowej i genderowej. Prowadzi badania na temat wzajemnych wpływów sztuki, nauki i filozofii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień humanistyki środowiskowej, wpływu biotechnologii na życie ludzkie i pozaludzkie oraz relacji między minerałami i orgnizmami. Pracuje jako prof. UAM w Instytucie Filozofii w Poznaniu. Autorka książek: Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu (2010), Ciało otwarte  (2000), współautorka Pleroma: Art in search of fullness  (1998), redaktorka Estetyki australijskich Aborygenów (2004), Going Aerial: Air, Art, Architecture  (2006) oraz The Life of Air: Dwelling, Communicating, Manipulating (2011). Redaktorka „Czasu Kultury” (2001–2017).
https://amu.academia.edu/MonikaBakke

Marek Wasilewski

artysta, kurator, autor tekstów o sztuce. Zajmuje się szeroko rozumianą sztuką mediów i jej związkami z kontekstami życia społecznego.
Profesor sztuki, pracuje na Wydziale Sztuki Mediów Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. W latach 1994–2013 był redaktorem naczelnym Zeszytów Artystycznych, od 2001 do 2017 roku redaktor naczelny Czasu Kultury. Od 2017 dyrektor galerii miejskiej Arsenał w Poznaniu. Autor artykułów publikowanych między innymi w Czasie Kultury, piktogramie, Res Publice Nowej, Art Monthly, International Journal of Education through Art, Springerin, Art, Design & Communication in Higher Education. Autor książek : „Sztuka Nieobecna” (1999), „Seks, pieniądze i religia-rozmowy o sztuce brytyjskiej” (2001) oraz „Czy sztuka jest wściekłym psem?” (2009).

Galeria Miejska
Arsenał w Poznaniu

Instytucja kultury finansowana przez samorząd miasta Poznania. Zajmuje się promocją i upowszechnianiem sztuki współczesnej. Poprzez sztukę tworzy platformę debaty na ważne tematy społeczne, polityczne i ekologiczne. Organizuje wystawy i wydarzenia artystyczne, prowadzi działalność wydawniczą i edukacyjną. Ważnym elementem działań Galerii jest rozwijanie kolekcji sztuki.

Dolly Jørgensen

profesorka historii, Uniwersytet Stavanger (Norwegia), liderka międzynarodowego konsorcjum EXTINCT. Jest historyczką badającą środowisko ze szczególnym uwzględnieniem związków ludzie-zwierzęta-technologie. Pracowała nad historycznymi relacjami ludzko-zwierzęcymi kształtowanymi poprzez działania takie jak reintrodukcja, odbudowa środowiska przyrodniczego oraz ratowanie ginących gatunków w kontekście historii techniki, historii środowiskowej, studiów na nauką i techniką oraz historią zwierząt.
https://dolly.jorgensenweb.net/

Stefan Skrimshire

wykładowca na wydziale Teologii i Religioznawstwa, Uniwersytet w Leeds (Wielka Brytania). W ramach konsorcjum EXTINCT, kieruje brytyjskim projektem “Thinking Through Extinction: cultural heritage as stimulus for exploring philosophies of extinction.” Obecnie pracuje nad teologicznymi i filozoficznymi kontekstami wyobrażeń, narracji, oporu, niezgody, żałoby i celebrowania śmierci na poziomie planetranym wobec wymierania gatunków (włączając gatunek ludzki) i antropocenu. Kieruje “Imagining and Representing Species Extinction” White Rose Studentship network.

Manchester Museum

jest największym uniwersyteckim muzeum w Wielkiej Brytanii. Kolekcja obejmuje eksponaty z zakresu historii kulturowej i historii naturalnej. Jedną z misji muzeum jest praca na rzecz zrównoważonego świata. Osobą pracującą w projekcie jest Henry McGhie.