Ogrodnicza akcja bezpośrednia: wspólne sadzenie żonkili

25.09.2021 (sob.)
10:00
Prowadzenie: Anna Siekierska

Wspólne posadzenie na stadionie im. Edmunda Szyca w Poznaniu dwóch tysięcy cebulek żonkili w trakcie Ogrodniczej Akcji Bezpośredniej ma być próbą uzdrowienia tego miejsca, gdzie w latach 1941-43 znajdował się obóz pracy przymusowej dla Żydów. Kwiaty rozkwitną w kwietniu i przywrócą pamięć o około dwóch tysiącach więźniów stadionu.

Komentarz historyczny: Aleksandra Gluba-Pieprz